• 20+
  Tejribe ýyllary
 • 10,000,000
  RMB hasaba alnan maýa
 • 2000+
  Kwadrat metrler
 • 20+
  Orta we uly tehnikler
takmynan 11

Biz hakda

Kompaniýamyza hoş geldiňiz

Jiangsu Yihao ftor plastmassa önümçilik kärhanasy

20 ýyla golaý wagt bäri,Jiangsu Yihao ftor plastmassa önümçilik kärhanasy, Ltd..PTFE turba ulgamlaryny Hytaýda öňdebaryjy üpjün ediji boldy.Biz hödürleýärisPTFE turbalary, listler, çybyklar, gapak kagyzlary, halka halkalary, merdiwan halkalary, gyrmyzy halkalar, göz halkasys.Biz öz aralygymyzy PTFE hatar poslamaýan polatdan giňeltdik,Uglerod polat turbalary we armaturlary,ýalytirsekler, tees, Cross, Valves, PTFE şlangy gurnama gurallaryny we düzedişlerini giňişleýin saýlamak bilen bilelikde.

Haryt

Iň oňat önüm öndürmäge synanyşanymyzda, müşderiler üçin has gowy önümleri yzygiderli ösdürýäris

 • PTFE halka we gaplama
 • PTFE asma polat turbalar we enjamlar
 • PTFE hatar gämiler we gaplama
 • PTFE sahypasy
 • PTFE turba
 • PTFE çyzykly polat turba / turba

Önümlerimiz bu pudakda gowy abraý gazandy

Sorag

müşderiniň sesi

Alkyş!
Alkyş!

Alkyş!

Şu wagta çenli üç ýyldan gowrak wagt bäri siziň bilen hyzmatdaşlyk edýärin.Ilkinji aragatnaşyk bilen deňeşdireniňde, hyzmatyňyz ep-esli gowulaşdy.Hyzmat işgärleriňiz örän ökde, zerurlyklarymyza doly düşünip bilerler we kärhanamyzyň nukdaýnazaryndan bize köp konstruktiw maslahat hyzmatlaryny hödürleýärler.Önümiň hili gaty gowy, öwgä mynasyp.

--- jeff

Alkyş!

Taslama meýilnamam gaty çylşyrymly.Çalt çözgüt tapmaga kömek etdiňiz, hyzmat hem göni we täsirli bolup, wagtymy tygşytlaýardy.

--- jak

kärhananyň artykmaçlygy

 • IAR GOWY GÖRNÜŞ

  IAR GOWY GÖRNÜŞ

  PTFE turbasy iň uly içerki önümçilik kuwwatyna we iň doly aýratynlyklaryna ýetýär.
 • Tehniki güýç

  Tehniki güýç

  Dizaýn iň ösen ýapon tehnologiýasyny kabul edýär.
 • GYSGAÇA HYZMATLAR

  GYSGAÇA HYZMATLAR

  Güýçli tehniki güýç bilen aspiranturada we aspiranturada 20-den gowrak orta we uly tehnik bar.
 • kärhana habarlary