sahypa_banner1

Wirgin PTFE Teflon / Etched PTFE sahypasy

gysga düşündiriş:

PTFElist / tabak a bilen kesilen silindr görnüşli boş galyp we sinterlemek arkaly emele gelýärsahypa maşyn gurallary bilen, soňra bolsa kalendarlaşdyryldy.Dürli bejeriş usullaryna görä, ony üç görnüşe bölmek bolar: gönükdirilen membrana, ýarym gönükdirilen membrana we gönükdirilmedik membrana.Häzirki wagtda PTFE membrananyň önümlerine gözenek membranasy,mikro süzgüç membrana, reňk membranasy we ş.m.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

PTFElist / tabak a bilen kesilen silindr görnüşli boş galyp we sinterlemek arkaly emele gelýärsahypa maşyn gurallary bilen, soňra bolsa kalendarlaşdyryldy.Dürli bejeriş usullaryna görä, ony üç görnüşe bölmek bolar: gönükdirilen membrana, ýarym gönükdirilen membrana we gönükdirilmedik membrana.Häzirki wagtda PTFE membrananyň önümlerine gözenek membranasy,mikro süzgüç membrana, reňk membranasy we ş.m.

Reňkisahypa parlaklygy bilen bellenen elektrik gurallary ýa-da sim izolýasiýasy üçin amatlydyr.Ajaýyp giňişleýin funksiýalary bolan C derejeli izolýasiýa materialynyň täze görnüşi.Radio pudagynda, awiasiýa pudagynda we iň täze ylym we tehnologiýada aýrylmaz we möhüm materiallardan biridir.Politetrafluoroetilensahypa köplenç asma polimerizasiýa edilen polietetrafluoroetilen rezinden ýasalýar we bölejikleriň diametri 150-den pes bolmalydyrμm.Pigmentleriň gowy ýylylyga garşylygy bolmaly (> 400), inçe bölejikler, güýçli reňkleýji güýç we himiki reagentlere hiç hili bidüzgünçilik ýok.

Arza

PTFE sahypalary giňden ulanylýarýokary we pes temperaturaposlama garşy materiallar, izolýasiýa materiallary we atom energiýasy, howa giňişligi, elektronika, elektrik, himiýa, tehnika, gural, gurluşyk, dokma, azyk we beýleki pudaklarda izolýasiýa materiallary we taýaga garşy örtükler.

Önüm aýratynlyklary

a.Poslama garşylyk
b.Möwsümleýin üýtgemelere çydamlylyk
c.90angyjy däl, kislorod görkezijisini 90-dan aşakda çäklendirýär
d.Pes sürtülme koeffisiýenti
e.ýelmeşmeýär
f. andokary we pes temperatura çydamly, -190-dan 260-a çenli ulanylyp bilner°C.
g.Electricokary elektrik izolýasiýasy
sag.Resokary garşylyk
i.Öz-özüňi ýaglamak
j.Atmosfera garramagyna garşylyk
k.Garşylyk Radiasiýa we pes geçirijilik

ptfe sahypany üpjün edijiler

Jikme-jiklik

Yzygiderli aýratynlyklar
Galyňlygy (mm) Ini
1000mm
Ini
1200mm
Ini
1500mm
Ini
2000mm
Ini
2700mm
0,1, 0,2, 0,3, 0,4 - -
0,5, 0.8 -
1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6
7, 8 - - -
Omörite aýratynlyklar
Galyňlyk 0,1mm ~ 10.0mm
Ini 300 ~ 2700mm
Yzygiderli aýratynlyklar
Galyňlygy (mm) Uzynlygy * ini Uzynlygy * ini Uzynlygy * ini Uzynlygy * ini Uzynlygy * ini
1000 * 1000mm 1200 * 1200mm 1500 * 1500mm 1800 * 1800mm 2000 * 2000mm
2,3 - -
4,5,6,8,10,15,20,
25,30,40,50,60,70
80,90,100 - -
Omörite aýratynlyklar
Galyňlyk 2mm ~ 100mm
Ini Maks 2000 * 2000mm

  • Öňki:
  • Indiki: