sahypa_banner1

PTFE / PFA Himiki turbageçiriji üçin deň derejeli teňňe poslamaýan polat turba armaturlary

gysga düşündiriş:

Giriş
PTFE/ PFAhatarSS deňalçaýlar we çaýlary azaltmak gaty pes geçirijiligi, ep-esli diwar galyňlygy we uzak ömri bar.PTFE hatarly çaý dürli himiki maddalara garşy durup, ony has çeýe we tygşytly edip biler.

 


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Üstünlik

PTFE/ PFAçyzykly çaý dürli himiki maddalara çydap, ony has köp edip bilerçeýewe tygşytly.Phli PTFE/ PFAdeň hatarlamak we çaýlary azaltmak aşgazana garşylygy weposlamataýak däl we ýokary arassalyk aýratynlyklaryny saklamak bilen garşylyk.Sebäbi barposlama, PTFE-iň durmuşy/ PFAhatar turbalar ulgamy artar.PTFE/ PFAdeň diametrli teňňeleriň asty we çaýlary azaltmak iş şertlerini gowulandyrýar, sebäbi syzma ýüze çykmaýar we soňraky zyýanly gazlar we buglar atmosferada bugarmaz.Şonuň üçin tehniki hyzmat, abatlamak we wagt ýitirmek üçin çykdajylary azaldyp bolar.

Önümiň parametrleri

element PTFE hatar çaýlar
Standart JIS, ASTM, GB, DIN
Gelip çykan ýeri Hytaý
  Jiangsu
Marka ady Yihao
Model belgisi P-Y88
Görnüşi Düşnüksiz
Polat derejesi 300 seriýa
Arza Gurluşyk
Şahadatnama ISO
Kebşirleýiş çyzygynyň görnüşi ERW
Çydamlylyk ± 2%
Gaýtadan işlemek hyzmaty Kebşirlemek, galyplamak
Baha SS304 Uglerod polat

Sorag-jogap

1. biz kim?

Biz Jiangsu Hytaýda ýerleşýäris, 2013-nji ýyldan başlap içerki bazara (50.00%), Afrika (10.00%), Günorta-Gündogar Aziýa (20.00%), Europeewropa we Amerika satýarys.20.00%.Ofisimizde jemi 101-200 adam bar.

2. hilini nädip kepillendirip bileris?

Köpçülikleýin önümçilikden öň hemişe önümçilikden öňki nusga;

Iberilmezden ozal hemişe soňky gözleg;

3. bizden näme satyn alyp bilersiňiz?

Floroplastiki turba, PTFE Pall halkasy, PTFE Rasching halkasy, PTFE merdiwan halkasy, polat asma PTFE turbalary

4. näme üçin beýleki üpjün edijilerden däl-de, bizden satyn almaly?

Esasan her dürli PTFE hatar turbalary we armaturlary, PTFE hatar tanky, diň gämilerini we ptfe öndürýäris/ PFAçyzykly klapans.Teflon turbalarynyň ähli görnüşleri, gazetler,jaň halkasy,dökülýän halka we beýleki doldurgyçlar;her dürli PTFE çyzykly turba, tirsek, teý, poslamaýan polatdan örtülen

5. haýsy hyzmatlary berip bileris?

Kabul edilen gowşuryş şertleri: FOB, CIF, DDP

Kabul edilen töleg walýutasy: USD, CNY;

Kabul edilen töleg görnüşi: T / T;L / C.

Gepleşik dili: Iňlis, Hytaý


  • Öňki:
  • Indiki: