sahypa_banner1

Aşaky bahasy bilen ýokary hilli PTFE hatar uglerod polat turbasy Uly tirsek

gysga düşündiriş:

Temperaturanyň klassifikasiýasy: ýokary öndürijilikli ýokary temperatura turbasy
MPa klassifikasiýasy: -0.09 MPa-dan 2,5 MPa
Material: PTFE , CS / SS STEEL
Standart: ASTM, GB, JIS, DIN
Diametri: Düzeltmegi goldaň
Material: PTFE , CS / SS STEEL


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Polat bilen örtülen Tetrafluoro turba armaturlary dizaýn artykmaçlyklary

Polatdan ýasalan ptfe turbanyň dizaýn artykmaçlyklary:

Gysgaça mazmun: RANA ýokary öndürijilikli ptfe poroşokyny, emele gelen turba tüýdügini (ekstruziýa) we galyplary gaýtadan işlemegi, turbanyň üstündäki himiki bejergini, bökdençsiz polat turbasyna zeýkeş (polat turbanyň içki diametri 1-1,5 mm) giň asty saýlaýar.
Onuň artykmaçlyklary:
1. Önümleriň ýokary hilini üpjün etmek üçin bökdençsiz, täsire garşylyk, garrylyga garşylyk
2. axokary eksenel dartyş güýji.
3. surfaceumşak ýüz, islendik ýörite görnüşli polat örtügi goldap biler.

Esasy maglumat

Kesgitli şekil
Tegelek
Ulag bukjasy
Kebşirlenen polat tekjesi
Söwda belligi
Yihao
HS kody
3904610000
Baglanyş görnüşi
Düşnüksiz
Spesifikasiýa
dürli
Gelip çykyşy
Jiangsu Hytaý
Önümçilik kuwwaty
5000000

Önümiň parametrleri

Polat turbalar teflon armaturlary bilen örtülendir :
Marka: Yihao
Material: PTFE , CS / SS STEEL
DN: 3/4 "- DN500, 3/4" ~ 20 "
Işleýiş temperaturasy: -20ºC ~ 180ºC
Iş basyşy: 0 ~ 2,5mpa
Flanes: HG / T20592-2009 laýyklykda)

** HG, GB, JB, ANSI, JIS, BS, DIN we ş.m. her dürli, standart, islege bagly flanes, çeýe flanesiň dürli talaplaryny goldaýar.
Orta aýratynlyklar: güýçli kislotanyň, güýçli aşgazanyň, organiki erginçiniň, güýçli oksidantyň, zäherli we beýleki poslaýjy serişdeleriň özbaşdak konsentrasiýasyny, howpsuz daşamagy mümkin.

Aşakdaky nokatlara üns beriň:
1) DN≥500mm diametri bolsa, enjamlar synpyna degişlidir.
2) negativearamaz basyş ulanylanda, otrisatel basyşa garşylyk prosesine görä sargyt edende kesgitläň.
3) specialörite talaplar bolmadyk flanesler üçin hG20592-2009 laýyklykda goşundylara serediň.
4) Turbanyň umumy parametrleri üçin tablisa serediň.Beýleki standart däl bölekler, mysal üçin eksantrik reduktor, tirsegi azaltmak we ş.m. ulanyjynyň talaplaryna laýyklykda işlenip bilner.
5) Polat bilen örtülen F4 we F46 aýna silindrli aýnalaryň basyşy <0.3mpa, iş basyşy ≥ 0.3mpa.Polat bilen örtülen PTFE dört taraplaýyn aýnalary ulanmak maslahat berilýär.
6) Polat çyzykly POLYtetrafluoron galyplaýyş bölekleri DN≥200, temperaturanyň ulanylmagy <120 ℃, müşderiniň şertlerine görä ýörite dizaýn, basyş -0.02-1.6mpa.


  • Öňki:
  • Indiki: