takmynan

Biz hakda

Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

hakda

“Jiangsu Yihao” flor plastmassa önümçilik kärhanasy, 20 ýyl töweregi wagt bäri Hytaýyň öňdebaryjy üpjünçisi bolup durýar.PTFE turba ulgamlary . PTFE turbalaryny, listleri, çybyklary, gazyk kagyzlaryny, halka halkalaryny, merdiwan halkalaryny, gyrmyzy halkalary, göz halkalaryny hödürleýäris. PTFE hatar poslamaýan polatdan, uglerod polat turbalaryndan we tirsekler, teýler, haç, klapanlar, PTFE şlangy ýaly gurnama gurallaryny we düzedişlerini giňişleýin saýlap aldyk. ISO 9001- 2015-de akkreditlenen hil ulgamy bilen goldanýan pudagymyzda gabat gelýän hyzmat derejelerini hödürleýäris.

+
Hawa tejribe
RMB hasaba alnan maýa
+
Kwadrat metrler

Näme üçin bizi saýlamaly?

Tehniki

Güýçli tehniki güýç bilen aspiranturada we aspiranturada 20-den gowrak orta we uly tehnik bar. Dizaýn iň ösen ýapon tehnologiýasyny kabul edýär wePTFE turbasyiň uly içerki önümçilik kuwwatyna we iň doly aýratynlyklaryna ýetýär.

takmynan3
takmynan2

Arza

“Yihao” tarapyndan öndürilen turbalar esasan maşyn, himiýa senagaty, awiasiýa, elektrik we elektronika, milli goranyş senagaty, häzirki zaman tehnologiýasy, lukmançylyk we elektrik izolýasiýasy we elektrik izolýasiýasy ýaly ugurlarda ulanylýar. Ajaýyp önümlerimiz içerde we daşary ýurtlarda müşderiler tarapyndan öwülýär.

Şahadatnama

Kislota-alkali-çydamly-ýokary temperatura-uglerod-polat-PTFE-çyzykly-göni turba (16)