sahypa_banner1

Hytaýda öndürilen himiki gaýtadan işlemek üçin PTFE sahypasy bilen çyzykly gorizontal ammar tanky

gysga düşündiriş:

Temperaturanyň klassifikasiýasy: ýokary hilli ýokary temperatura turbasy
MPa klassifikasiýasy: -0.09 MPa-dan 2,5 MPa
Material: PTFE , CS / SS STEEL
Standart: ASTM, GB, DIN , JIS
Diametri: ýöriteleşdirilen ululyklar
Material: PTFE , CS / SS STEEL


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Polatdan ýasalan Tetrafluorid turba armaturlarynyň dizaýnynda artykmaçlyklary we aýratynlyklary
Bu RANA ýokary öndürijilikli ptfe poroşokdan ýasalýar, trub turbasy itilýär (gysylýar) we galyp, himiki turbanyň üstü bejerilýär we soňra bökdençsiz polat turbasyna (poladyň içki diametri polat turbanyň içki diametri bilen deňeşdirilende) berk asma giňeltmek.
Önümiň üç aýratynlygy bar :
1. Üznüksiz turba,ýokary öndürijilik täsirine garşylyk, garramaga garşy.
2. Okuň dartyş güýji gaty gowy.
3. Önümiň üstü tekiz we her ýörite görnüşli polat bölegi hatara düzülip bilner.

Esasy maglumat

Model NOOK
FF-9979
Baglanyş görnüşi
Düşnüksiz
Spesifikasiýa
dürli
Gelip çykyşy
Jiangsu Hytaý
Önümçilik kuwwaty
5000000
Kesgitli şekil
Tegelek
Ulag bukjasy
Kebşirlenen polat tekjesi
Söwda belligi
Yihao
HS kody
3904610000

Önümiň parametrleri

Turbalar armaturlary üçin çyzykly turbalar PTFE
Polat turbalar teflon armaturlary bilen örtülendir
Marka: Yihao
Material: PTFE , CS / SS STEEL
DN: 3/4 "- DN500, 3/4" ~ 20 "
Işleýiş temperaturasy: -20ºC ~ 180ºC
Iş basyşy: 0 ~ 2,5mpa
Flanes: HG / T20592-2009 laýyklykda)
** HG, GB, JB, ANSI, JIS, BS, DIN we beýleki standartlar bilen, flanesler, çeýe flanesler bilen saýlanyp bilner.
Orta: güýçli kislotanyň, güýçli aşgazanyň, organiki erginçiniň, güýçli oksidantyň, zäherli we beýleki poslaýjy serişdeleriň özbaşdak konsentrasiýasynyň daşalmagyny goldap biler.

Bellik:

1) DN≥500mm önümiň diametri, enjamlar synpyna degişlidir.
2) negativearamaz basyşda ulanylsa, zakaz edilende isleg bize düşündirilmelidir, soňra bolsa otrisatel basyşa garşylyk prosesine görä hatar berilmelidir.
3) Flanesler üçin aýratyn talap ýok bolsa, HG20592-2009-da göz öňünde tutulan goşundylara serediň.
4) Turbanyň umumy parametrleri üçin tablisa serediň.Beýleki standart däl bölekler, mysal üçin eksantrik reduktor, tirsegi azaltmak we ş.m. ulanyjynyň talaplaryna, gaýtadan işlenişine görä düzülip bilner.
5) Polat bilen örtülen F4 we F46 aýna silindrli aýnalaryň basyşy <0.3mpa, iş ýagdaýynda basyş ≥ 0.3mpa.Müşderiler polat bilen örtülen PTFE dört taraplaýyn aýnalary ulanmagy maslahat berýärler.
6) Polat bilen örtülen PTFE galyplaýyş bölekleri DN≥200, temperaturanyň ulanylmagy <120 ℃, basyş -0.02-1.6mpa ulanmak, müşderiniň şertlerine laýyklykda ýörite döredilip bilner.


  • Öňki:
  • Indiki: