sahypa_banner1

PTFE polimerizasiýa we gaýtadan işlemek

PTFE monomeri tetrafluoroetilen (TFE), gaýnadýan nokady -76,3 dereje.Kislorodyň barlygynda gaty partlaýjy we ýarag bilen deňeşdirip bolýar.Şonuň üçin önümçiligi, saklanyşy we senagatda ulanylmagy gaty berk goragy talap edýär, önümçilige gözegçilik edilmeli, bu hem PTFE çykdajylarynyň esasy çeşmelerinden biridir.TFE adatça pudakda erkin radikal asma polimerizasiýasyny ulanýar, inisiator hökmünde persulfaty ulanýar, reaksiýanyň temperaturasy 10-110 gradus aralygynda bolup biler, bu usul gaty ýokary molekulýar agram PTFE alyp biler (hatda 10 milliondan hem ýokary bolup biler), görünýän zynjyr ýok geçirmek bolýar.

PTFE-iň ereýän nokady gaty ýokary, dargamak temperaturasyna ýakyn we molekulýar massasy az bolansoň, adaty termoplastiki polimerler ýaly ýyladyşa bil baglap, eremegiň ideal akymyna ýetmek mümkin däl diýen ýaly.Teflon lentasy ýa-da Teflon turbasy nädip ýasalýar?Galyplanan ýagdaýynda, PTFE poroşoky adatça galypyň içine guýulýar, soňra gyzdyrylýar we poroşony süzmek üçin basyş edilýär.Ekstruziýa zerur bolsa, garyşmagyna we akmagyna kömek etmek üçin PTFE-de uglewodorod birleşmeleri goşulmalydyr.Bu uglewodorod birleşmeleriniň mukdary belli bir aralykda gözegçilik edilmelidir, ýogsam aşa ekstruziýa basyşyna ýa-da önümiň kemçiliklerine sebäp bolmak aňsat.Islenýän görnüşden soň uglewodorod birleşmeleri haýal gyzdyrmak arkaly aýrylýar, soňra bolsa soňky önümi emele getirmek üçin gyzdyrylýar we süzülýär.

PTFE ulanylyşy
PTFE-iň esasy ulanylyşynyň biri örtükdir.Öýüňizdäki kiçijik taýakdan başlap, suw kubunyň daşky diwaryna çenli bu örtügiň jadyly täsirini duýup bilersiňiz.Beýleki ulanyşlar möhürleýji lenta, sim daşky gorag, barrel içki gatlak, maşyn bölekleri, laboratoriýa we ş.m. Eger agyr şertlerde ulanmak üçin bir material gerek bolsa, göz öňünde tutuň, garaşylmadyk netijeler bolup biler.


Iş wagty: Awgust-29-2022